Ο Πύργος Σαρακίνη είναι οχυρωμένη κατοικία στους Μύλους της Σάμου.

Τοποθεσία Επεξεργασία

Ο Πύργος Σαρακίνη βρισκεται στην κοινότητα των Μύλων ένα χιλιόμετρο από την ακτή στα δυτικά όρια της πεδιάδας της Χώρας στη Σάμο.[1]

Ιστορία Επεξεργασία

Ο Πύργος Σαρακίνη είναι οχυρωμένη κατοικία που κτίστηκε από κρητικό στην καταγωγή Νικόλαο Σαρακίνη. Ο Σαρακίνης ήταν πηδαλιούχος του Κιλίτζ Αλί, ναύαρχος του Σουλτάνου, ο οποίος περί τα 1562 αγκυροβόλησε στη Σάμο για να προστατευθεί από κακοκαιρία. Εκεί γοητευμένος από την ομορφιά του νησιού παρότρυνε την εγκατάσταση νέων κατοίκων και την ενθάρρυνε με την παροχή σειράς προνομίων όπως την εκχώρηση γης. Στον Σαρακίνη έδωσε περιοχή γύρω από το Ηραίο. Αργότερα ο γιος του Σαρακίνη επειδή δεν είχε άρρενες κληρονόμους έδωσε τον πύργο στη Μονή Ιωάννου Θεολόγου στην Πάτμο.[2]με διαθήκη του το 1581.[3]

Περιγραφή Επεξεργασία

Το συγκρότημα στο σύνολό του έχει έκταση 30μ.Χ 50 μ.και αποτελείται από τον Πύργο με ένα κτίριο με τέσσερα διαμερίσματα, μικρή κατοικία, διπλή εκκλησία και σταύλους. Είναι άγνωστη η χρονολογική σειρά με την οποία κτίσθηκαν. Κατά την παράδοση κτίστηκε το 1577 ενώ η εκκλησία του Αγίου Ιωάννη το 1602[4]

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. Hermann Kienast,«O Πύργος του Σαρκίνη στη Σάμο», στο:Η Σάμος από τα Βυζαντινά χρόνια μέχρι σήμερα, Πρακτικά Συνεδρίου, τομ.Α, εκδ.Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου Νικόλαος Δημητρίου, Αθήνα, 1998, σελ144
  2. Hermann Kienast,«O Πύργος του Σαρκίνη στη Σάμο», στο:Η Σάμος από τα Βυζαντινά χρόνια μέχρι σήμερα, Πρακτικά Συνεδρίου, τομ.Α, εκδ.Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου Νικόλαος Δημητρίου, Αθήνα, 1998, σελ.144
  3. Hermann Kienast,«O Πύργος του Σαρκίνη στη Σάμο», στο:Η Σάμος από τα Βυζαντινά χρόνια μέχρι σήμερα, Πρακτικά Συνεδρίου, τομ.Α, εκδ.Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου Νικόλαος Δημητρίου, Αθήνα, 1998, σελ.146
  4. Hermann Kienast,«O Πύργος του Σαρκίνη στη Σάμο», στο:Η Σάμος από τα Βυζαντινά χρόνια μέχρι σήμερα, Πρακτικά Συνεδρίου, τομ.Α, εκδ.Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου Νικόλαος Δημητρίου, Αθήνα, 1998, σελ.146

Πηγές Επεξεργασία

  • Hermann Kienast,«O Πύργος του Σαρκίνη στη Σάμο», στο:Η Σάμος από τα Βυζαντινά χρόνια μέχρι σήμερα, Πρακτικά Συνεδρίου, τομ.Α, εκδ.Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου Νικόλαος Δημητρίου, Αθήνα, 1998, σελ.143-150