Το Ράφτινγκ είναι ομαδικό άθλημα κατάβασης ποταμού με φουσκωτή βάρκα. Το πλήρωμα αποτελείται από έναν επαγγελματία οδηγό ποταμού και από 6-12 κωπηλάτες, ανάλογα με το μέγεθος της βάρκας, το οποίο καθορίζεται από το βαθμό δυσκολίας του ποταμού και την ποσότητα των νερών του. Ο έμπειρος οδηγός που βρίσκεται στη βάρκα, καθοδηγεί το πλήρωμα και του δίνει τις ανάλογες εντολές για να κωπηλατεί ανάλογα, έτσι ώστε να αποφεύγονται τα φυσικά εμπόδια που συναντώνται κατά τη διάρκεια της κατάβασης. Όπως όλα τα σπορ περιπέτειας, έτσι και το ράφτινγκ έχει κάποιο βαθμό επικινδυνότητας, συνεπώς και κάποιους κανόνες ασφαλείας. Έχει πάρει την ονομασία του από την αγγλική λέξη raft (σχεδία).

Ράφτινγκ στο Ρίο ντε Κόντας, στη Βραζιλία.

Βαθμοί δυσκολίας Επεξεργασία

Οι βαθμοί δυσκολίας των ποταμών με τις εντολές του οδηγού είναι από I w.w. έως VI w.w. (1 - 6). Η κλίμακα αυτή διαμορφώνεται ανάλογα με τον όγκο του νερού, την κλίση του εδάφους και τα εμπόδια (βράχια) που βρίσκονται στο ποτάμι.

  • Βαθμός 1: Πολύ μικρές άγριες περιοχές, ενδέχεται να απαιτούν λίγους ελιγμούς. (Επίπεδο: Μηδενικό έως Πολύ βασικό)
  • Βαθμός 2: Λίγο άγριο νερό, ίσως μερικούς βράχους, ενδέχεται να απαιτηθούν κάποιοι ελιγμοί (Επίπεδο: Βασική δεξιότητα κωπηλασίας)
  • Βαθμός 3: Μικρά κύματα κατά τη ροή με αφρό, ίσως να υπάρχει μικρή απότομη πτώση, αλλά κανένας σημαντικός κίνδυνος. Ενδέχεται να απαιτήσει σημαντικούς ελιγμούς. (Επίπεδο: Εμπειρία στη κωπηλασία)
  • Βαθμός 4: Μεσαία κύματα κατά τη ροή με αφρό, ίσως να υπάρχουν και βράχια, ίσως μια σημαντική απότομη πτώση. Ενδέχεται να απαιτηθούν μερικοί απότομοι ελιγμοί (Επίπεδο: Προχωρημένη εμπειρία σε κύματα με αφρό)
  • Βαθμός 5: Μεγάλα κύματα κατά τη ροή με αφρό, μεγάλο όγκο, με ύπαρξη μεγάλων βράχων και κινδύνων. Ενδέχεται να υπάρχουν μεγάλες πτώσεις, όπου απαιτούνται ακριβείς ελιγμοί. (Επίπεδο: Προηγμένη εμπειρία σε κύματα με αφρό)
 
Ποτάμι Κατηγορίας 6, το πλέον ακραίο και επικίνδυνο στην κλίμακα.
  • Βαθμός 6: Η Κατηγορία 6 θεωρείται ότι είναι επικίνδυνη και σε καμία περίπτωση ασφαλής. Οι Rafters πρέπει να αναμένουν να συναντήσουν σημαντικές αναταραχές, τεράστια κύματα, με ογκώδεις λευκούς αφρούς, τεράστιους βράχους και πολλούς κινδύνους. Οι πτώσεις μπορεί να είναι αρκετά σοβαρές και να μην μπορεί η βάρκα και ο εξοπλισμός να τις αντέξουν. Η διάσχιση ποταμού κατηγορίας 6 έχει δραματικά αυξημένη πιθανότητα να καταλήξει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο σε σύγκριση με τις μικρότερες τάξεις, ενώ η διάσωση μπορεί να είναι αδύνατη. (Επίπεδο: Η επιτυχή ολοκλήρωση κατάβασης ποταμού κατηγορίας 6 χωρίς σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο, ευρέως θεωρείται ότι είναι θέμα μεγάλης τύχης ή εξαιρετικής ικανότητας, μολονότι ακόμα και η ικανότητα δεν είναι πάντα αρκετά ασφαλής. Ωστόσο, αν υπάρξουν αρκετές επιτυχημένες ολοκληρώσεις καταβάσεων ποταμού που εθεωρείτο ότι ανήκε στην Κατηγορία 6, τότε μπορεί να γίνει επανακατάταξη στην Κατηγορία 5.)

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία