Το επώνυμο Ραγκαβής αναφέρεται σε παλιά βυζαντινή οικογένεια, μέλη της οποίας διακρίθηκαν στα γράμματα, την πολιτική κ.α. Η καταγωγή της οικογενείας ήταν από τη Μακεδονία (περιοχή Θεσσαλονίκης), όπου απαντάται από τον 6ο αιώνα. Από την ίδια οικογένεια κατάγεται και ο βυζαντινός Αυτοκράτορας Μιχαήλ Α' ο Ραγκαβέ, γιος του Μεγάλου Δρουγγαρίου της Δωδεκανήσου Θεοφύλακτου Ραγκαβέ και της Μαρίας Μελησσηνής και εγγονός του Πατρικίου Ραγκαβέ, καθώς και τα τέκνα του Αυτοκράτορα, ο Φλαβιανός - Θεοφύλακτος, μετέπειτα αυτοκράτορας και ο Νικήτας, μετέπειτα πατριάρχης με το όνομα Ιγνάτιος.

Άλλα σημαντικά μέλη από την ίδια οικογένεια ήταν: