Ραδιοθόλος (αγγλ.radome) ονομάζεται ο θόλος, κατασκευασμένος από διηλεκτρικό υλικό, μέσα στον οποίο στεγάζεται μια κεραία ραντάρ ή μια δορυφορική κεραία. Ο θόλος αυτός, είναι ουσιαστικά ένα λεπτό αλλά ανθεκτικό κέλυφος, αδιάβροχο και διαφανές στην ακτινοβολία της κεραίας.

Ραδιοθόλοι στο Κέντρο Επιχειρήσεων Ασφαλείας στην Misawa της Ιαπωνίας

Χρησιμοποείται για να αποτρέψει τον σχηματισμό πάγου πάνω στην μεταλλική επιφάνεια της κεραίας και γενικά για την προστασία της κεραίας από υδρομετέωρα, τα οποία αλλοιώνουν την ανακλαστικότητα της κεραίας και συνεπώς χειροτερεύουν την απόδοση της κεραίας και το διάγραμμα ακτινοβολίας της. Στην περίπτωση περιστρεφόμενης παραβολικής κεραίας, ο ραδιοθόλος προστατεύει την κεραία από θραύσματα και γενικά από την επίπτωση του ανέμου στην περιστροφή της. Προστατεύουν επίσης το κοντινό προσωπικό από το να χτυπηθεί τυχαία από τις γρήγορα περιστρεφόμενες κεραίες

Μειονέκτημα του συστήματος είναι η επιπλέον εξασθένιση που προκαλεί το προστατευτικό αυτό περίβλημα στην ισχύ του μεταδιδόμενου σήματος. Η εξασθένιση αυτή εξαρτάται από το πάχος και το είδος του υλικού από το οποίο είναι κατασκευασμένος ο θόλος όμως συνήθως είναι ελάχιστη.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία