Η ραδιομετάδοση είναι η μετάδοση σημάτων χωρίς τη χρήση καλωδίων μέσω της διαμόρφωσης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων σε συχνότητες συνήθως μικρότερες αυτής του φωτός.

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία