Η Ραμά είναι βιβλική πόλη που βρίσκεται στα βόρεια της Ιερουσαλήμ, στην ορεινή περιοχή της περιοχής του Εφραίμ, όπου βρισκόταν και ο τάφος της Ραχήλ.

Η πόλη αυτή αναφέρεται τόσο από τη Παλαιά Διαθήκη όσο και από τη Καινή Διαθήκη σε συσχέτιση με τη Δεββώρα, την ιστορία του Λευίτη, τις οχυρώσεις των Βασιλέων Βαασά και Ασά και την απελευθέρωση του Ιερεμία.

  • (Ματθαίος 2:18, Κριτές 4:15 και 19:13, Α' Βασιλέων 15:17, 22, και Ιερεμίας 40:1).