Η ρουθενιανή γλώσσα ήταν πικοιλόμορφη γλωσσική ομάδα των ανατολικών σλαβικών ομιλούμενης στο Μεγάλο Δουκάτο της Λιθουανίας και αργότερα στα ανατολικά σλαβικά εδάφη της Πολωνικής-Λιθουανικής Κοινοπολιτείας. Η γραπτή μορφή ονομάζεται επίσης «δικαστικά σλαβικά» από λιθουανούς γλωσσολόγους,[1] ή δυτικορωσική γραπτή γλώσσα (ρωσικά: Западнорусский письменный язык).

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. e.g., Elana Goldberg Shohamy and Monica Barni, Linguistic Landscape in the City (Multilingual Matters, 2010: (ISBN 1847692974)), p. 139: "[The Grand Duchy of Lithuania] adopted as its official language the literary version of Ruthenian, written in Cyrillic and also known as Chancery Slavonic"; Virgil Krapauskas, Nationalism and Historiography: The Case of Nineteenth-Century Lithuanian Historicism (East European Monographs, 2000: (ISBN 0880334576)), p. 26: "By the fifteenth and sixteenth centuries Chancery Slavonic dominated the written state language in the Grand Duchy of Lithuania"; Timothy Snyder, The Reconstruction Of Nations: Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus, 1569-1999 (Yale University Press, 2004: (ISBN 030010586X)), p. 18: "Local recensions of Church Slavonic, introduced by Orthodox churchmen from more southerly lands, provided the basis for Chancery Slavonic, the court language of the Grand Duchy."

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία