Ρύπανση της θάλασσας

ρύπανση η οποία ρυπαίνει τον ωκεανό

Η ρύπανση της θάλασσας αναφέρεται στις επιβλαβείς επιπτώσεις που συμβαίνουν από την είσδυση στον ωκεανό χημικών ουσιών, σωματιδίων, βιομηχανικών, γεωργικών και οικιστικών αποβλήτων, καθώς και λόγω του θορύβου ή της εξάπλωσης χωροκατακτητικών οργανισμών. Το ογδόντα τοις εκατό της θαλάσσιας ρύπανσης προέρχεται από χερσαίες εκτάσεις. Η ρύπανση του αέρα συμβάλλει στην ρύπανση της θάλασσας, μέσω της μεταφοράς φυτοφαρμάκων και σκόνης στον ωκεανό. Η χερσαία και ατμοσφαιρική ρύπανση είναι επιβλαβείς για την θαλάσσια ζωή και τα θαλάσσια ενδιαιτήματα.[1]

Ενώ σε αυτή τη φωτογραφία η θαλάσσια ρύπανση μπορεί να είναι προφανής, όπως δείχνουν και τα εκατοντάδες συγκεντρωμένα απορρίματα, συχνά το μεγαλύτερο μερίδιο στη ζημιά έχουν οι αόρατοι ρύποι.

Δείτε επίσης

Επεξεργασία

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. US Department of Commerce, National Oceanic and Atmospheric Administration. «What is the biggest source of pollution in the ocean?». oceanservice.noaa.gov (στα Αγγλικά). Ανακτήθηκε στις 22 Νοεμβρίου 2015.