Η Σάγκα, στην Σκανδιναβική μυθολογία, είναι θεά των Εσίρ, και μπορεί να είναι μια άλλη ονομασία για την Φρίγκα. Όπως η Φρίγκα, έτσι κι αυτή φαίνεται να είναι σύζυγος και σύντροφος στο ποτό του Οντίν.

Ζει στο Σέκβαμπεκκ, "αίθουσα των βυθισμένων πάγκων" (πιθανόν ένα πλοίο).

Το όνομα θα μπορούσε να σημαίνει "αυτή που βλέπει" ή (λιγότερο πιθανό) "αυτή που αναγγέλει".