Οι Σααμικές γλώσσες, επίσης Λαπωνικές, Σάμι ή Σαάμι, είναι ομάδα γλωσσών που ανήκει στον φινοουγγρικό κλάδο των ουραλικών γλωσσών. Μιλούνται στις βόρειες ζώνες της Νορβηγίας, της Σουηδίας, της Φινλανδίας και της χερσονήσου Κόλα στη Ρωσία.

Σ'αυτή την ομάδα γλωσσών ανήκουν:

  • Τα νότια σααμικά
  • Τα σααμικά του Ούμε
  • Τα σααμικά του Πίτε
  • Τα σααμικά του Λούλε
  • Τα βόρεια σααμικά
  • Τα σααμικά σκολτ
  • Τα σααμικά του Ίναρι
  • Τα σααμικά κίλντιν
  • Τα σααμικά τερ

Από αυτές, η περισσότερο διαδεδομένη είναι η Βόρεια Σααμική με περίπου 20.000 ομιλητές.

Σααμική γλώσσα: 1.νότια σααμικά 2.σααμικά του Ούμε 3.σααμικά του Πίτε 4.σααμικά του Λούλε 5.βόρεια σααμικά 6.σααμικά σκολτ 7.σααμικά του Ίναρι 8.σααμικά κίλντιν 9.σααμικά τερ
Γεωγραφική κατανομή των ουραλικών γλωσσών.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία
 
Wikipedia