Με τον όρο σέκτα, ή σέχτα, προερχόμενο από τον λατινικό όρο secta, (εκ του ρήματος sequor "ακολουθώ") περιγράφεται γενικά μια μικρή οργανωμένη ομάδα προσώπων με ίδιες πεποιθήσεις που ισότιμα παίρνουν αποφάσεις.

Οι θρησκευτικές σέκτες διαφέρουν από την αίρεση που διαφοροποιείται δογματικά, αλλά και από το σχίσμα που διαφοροποιείται διοικητικά. Η διαφοροποίηση των θρησκευτικών σεκτών είναι περισσότερο στην καθημερινή πράξη και στον τρόπο ζωής και όχι τόσο ως προς το δόγμα ή τη διοίκηση. Οι δε πολιτικές σέκτες προέρχονται από διαφοροποιήσεις κομματικών αρχών που αφορούν κυρίως πολιτική δράση. Έτσι σ΄ ένα κόμμα μπορεί να περιλαμβάνονται σέκτες με κάποιες πολιτικές διαφοροποιήσεις από τις βασικές του κόμματος. Συνήθως πολιτικές σέκτες είναι απομονώσεις επαναστατικών εργατικών οργανώσεων, ή και μικρά κόμματα εργατικών τάξεων.

Οι σέκτες έχουν πολλά πιστεύω και πρακτικές από κοινού με την θρησκεία ή το κόμμα από το οποίο αποσχίστηκαν αλλά διαφοροποιούνται ως προς κάποιες περιορισμένες δογματικές θέσεις. Σε αντιδιαστολή, το θρήσκευμα (στην αγγλική denomination) αποτελεί μια ευμεγέθη και καθιερωμένη θρησκευτική ομάδα. Στην πολιτική, ένα μαζικό κόμμα τυπικά δείχνει ανοχή σε ποικίλες απόψεις και ερμηνείες, θεωρώντας απαραίτητο μόνο έναν περιορισμένο αριθμό βασικών αρχών ως όρο για να είναι κάποιος μέλος του.

Δείτε επίσης Επεξεργασία

Παραπομπές Επεξεργασία


Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία