Ο σήμισις (σ αντί δασείας + ήμισυς, λατιν. semis), που σημαίνει το μισό, ήταν ένα μικρό χάλκινο νόμισμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, που ισούται με μισό ασσάριο. Κατά τη διάρκεια της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας, ο ήμισις διακρινόταν από ένα «S» (που δηλώνει το ήμισυ) ή 6 κουκκίδες (υποδηλώνοντας ένα θεωρητικό βάρος των 6 ογγιών). Μερικά από τα νομίσματα έφεραν μία προτομή του Κρόνου στην εμπρόσθια όψη και στην οπίσθια την πλώρη ενός πλοίου.

Χυτοί σημίσεις
Ο Κρόνος (Saturnus). Στην άλλη όψη η πλώρη ενός πλοίου. Επιγρ.: ROMA

Αρχικά ήταν ένα χυτό νόμισμα, όπως και τα υπόλοιπα χάλκινα της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας· άρχισε να κατασκευάζεται με χτύπημα σε μήτρες λίγο πριν από τον Β΄ Εμφύλιο Πόλεμο 218-201 π.Χ. Έπειτα από τις νομισματικές μεταρρυθμίσεις του Αυγούστου το 23 π.Χ., ο σέμισις έγινε η μικρότερη ονομασία του Ορείχαλκον (ορείχαλκος), έχοντας διπλάσια την τιμή ενός χαλκού Quadrans (Τετάρτου) και τη μισή αξία του χαλκού As (Ασσαρίου). Το μέγεθος και η διάμετρός του αντιστοιχούσαν άμεσα σε ένα Quadrans, οπότε η τιμή του επιτεύχθηκε από τον ορείχαλκο, που είχε διπλάσια τιμή από τον χαλκό. Το νόμισμα κοβόταν όχι συχνά και έπαψε να εκδίδεται την εποχή του Αδριανού 117-138. Στις αρχές της Αυτοκρατορικής περιόδου, με έναν σήμιση θα μπορούσες να αγοράσεις ένα cerae (πινακίδιο γραφής με κερί).

Ισοτιμία Επεξεργασία

1 Δηνάριο (αργυρό) = 4 Σηστέρτιοι
1 Σηστέρτιος (ορειχάλκινο) = 2,5 Ασσάρια
1 Ασσάριον = 2 Σημίσεις
1 σήμισις = 2 Τέταρτα (quadrans)
1 Τέταρτο = 3 ουγγιές

Δείτε επίσης Επεξεργασία