Σαμκάλ (τίτλος)

σελίδα αποσαφήνισης εγχειρημάτων Wikimedia

Σαμκάλ ή Σαμχάλ είναι ο τίτλος των κυβερνητών του Κουμούχ στο Νταγκεστάν από τον 8ο έως τον 17ο αι. Το 1642 το Καζικουμούχ Σαμχαλάτ διασπάστηκε σε πολλά ανεξάρτητα κρατίδια. Στη συνέχεια οι Σαμκάλ μετέφεραν την πρωτεύουσα από το Χατζικουμούχ στο Ταρκί, σχηματίζοντας το Σαμχαλάτ του Ταρκί[1].

Σύμφωνα με τους ιστορικούς Barthold V.V. και Μ. Polievkova, ο τίτλος «σαμκάλ» προέρχεται από το όνομα του ηγεμόνα Σαχμπάλ τον οποίο όρισαν τοποτηρητή οι Άραβες στο Κουμούχ[2]. Σύμφωνα με την ιστορία, ο Νταρμπαντναμά, αδελφός του χαλίφη Χισάμ ιμπν Αμπντ αλ-Μαλίκ, που ονομάστηκε Μοσλίμ, διοικητής των μουσουλμανικών δυνάμεων στο Νταγκεστάν, καταλαμβάνοντας το Κουμούχ, όρισε τον Σαχμπάλ κυβερνήτη του[3]. Στο Ταρίχ-Νταγκιστάν το όνομα σαμκάλ αποδίδεται στο όνομα του πρώτου εντεταλμένου των Αράβων στο Κουμούχ, στο ορεινό Νταγκεστάν.

Παραπομπές-σημειώσειςΕπεξεργασία

  1. Karny, Yoav. (2000). Highlanders:A Journey to the Caucasus in Quest of Memory. New York: Farrar, Straus & Giroux
  2. Полиевктов М. А. Из истории северокавказских феодалов ХVII века. «Сб. статей академику Н. Я. Марру». — М. — Л. 1935. С. 746.
  3. Дербенд-наме. с. 90—91, 101, 103.