Σεισμικό κύμα

σεισμική, ηφαιστειακή ή εκρηκτική ενέργεια που ταξιδεύει μέσα στη Γη

Σεισμικά κύματα είναι τα κύματα που ταξιδεύουν στη επιφάνεια της Γης και είναι αποτέλεσμα των σεισμών, της κίνησης του μάγματος, μεγάλων κατολισθήσεων και τεχνητών εκρήξεων μεγάλης κλίμακας οι οποίοι δίνουν ακουστική ενέργεια χαμηλής συχνότητας. Τα σεισμικά κύματα μετριούνται και μελετούνται από μια ειδική κατηγορία γεωφυσικών, τους σεισμολόγους. Τα σεισμικά κύματα καταγράφονται με σεισμογράφο, ενώ στο νερό καταγράφεται με υδρόφωνο.