Σημαία της Νότιας Ολλανδίας

Η σημαία της Νότιας Ολλανδίας καθιερώθηκε στις 15 Οκτωβρίου του 1985, αντικαθιστώντας τη σημαία που βρισκόταν σε χρήση από τον Ιούνιο του 1948.

Η σημαία της Νότιας Ολλανδίας
Η σημαία που χρησιμοποιήθηκε από την επαρχία από το 1948 ως το 1985

Ο λέοντας και τα χρώματα της σημαίας (κόκκινο και κίτρινο) είναι παρμένα από τον εθνικό θυρεό.