Το σημείο αυτανάφλεξης μιας ουσίας είναι η κατώτερη θερμοκρασία στην οποία η ουσία αναφλέγεται αυθόρμητα σε μια φυσιολογική ατμόσφαιρα, χωρίς μια εξωτερική πηγή θερμότητας, όπως για παράδειγμα μία φλόγα ή σπίθα.

Το σημείο αυτανάφλεξης ενός σπίρτου είναι περίπου 80 °C.

Αυτή η θερμοκρασία απαιτείται για την παροχή της ενέργειας ενεργοποίησης που χρειάζεται για να πραγματοποιηθεί η καύση.

Η θερμοκρασία στην οποία μια χημική ουσία αναφλέγεται, μειώνεται με την αύξηση της πίεσης ή την αύξηση της συγκέντρωσης οξυγόνου. Τα σημεία αυτανάφλεξης υγρών χημικών ουσιών μετρούνται τυπικά χρησιμοποιώντας μία φιάλη 500 mL τοποθετημένη σε φούρνο ελεγχόμενης θερμοκρασίας, σύμφωνα με το πρότυπο ASTM E659.