Το σιν είναι το δωδέκατο γράμμα του αραβικού αλφαβήτου.

Το σιν δεν προέρχεται από το φοινικικό και εβραϊκό σαμέχ, αλλά έχει την ίδια φωνητική αξία (/s/) και γενικά την ίδια αριθμητική αξία.