Σιν (αραβικό αλφάβητο)

Γράμμα πολλών σημιτικών αλφαβήτων

Το σιν είναι το δωδέκατο γράμμα του αραβικού αλφαβήτου.

Το σιν δεν προέρχεται από το φοινικικό και εβραϊκό σαμέχ, αλλά έχει την ίδια φωνητική αξία (/s/) και γενικά την ίδια αριθμητική αξία.