Με τον όρο σκλαβοπάζαρο εννοούμε τα παζάρια στα οποία πωλούνταν άνθρωποι (ή αιχμάλωτοι πολέμου) ως σκλάβοι. Αυτό γινόταν κυρίως στο Μεσαίωνα και στο Βυζάντιο στην Οθωμανική αυτοκρατορία και στην Λιβύη. Αυτό συμβαίνει ακόμα και σήμερα σε κάποια μέρη της Αφρικής. Οι έμποροι είχαν τις γυναίκες μισόγυμνες πάνω στους πάγκους ενώ οι αγοραστές τις κοιτούσαν για να δουν αν τους κάνουν διότι πολλές φορές χρησιμοποιούσαν τους σκλάβους και σαν ερωτικά αντικείμενα. Οι γυναίκες παρακαλούσαν να μην της χωρίσουν από τα παιδιά τους και να τα πάρουν και αυτά μαζί, οι αγοραστές συνήθως δεν υπέκυπταν.