Οι Σπευσίνιοι ήταν αστυνομικό σώμα στην αρχαία Αθήνα. Πήραν το όνομά τους από τον Σπευσίνα, που ήταν ο ιδρυτής και οργανωτής τους.

Τους χρησιμοποιούσε η Αθηναϊκή Δημοκρατία για την επιβολή της τάξης και της ασφάλειας. Οι Σπευσίνιοι αποτελούσαν ολόκληρο τάγμα εκ χιλίων ανδρών. Ήταν οπλισμένοι με μαστίγια και τόξα καλούμενοι εξ αυτού και "τοξότες".

Οι Σπευσίνιοι ήταν δούλοι από διάφορα έθνη[1], κυρίως Σκύθες.

  • Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια" τομ.Κ΄, σελ.150.