Σπογγαλιευτικό ή κοινώς σφουγγαράδικο ονομάζεται μικρό σχετικά πλοιάριο, ασχολούμενο με την αλιεία των σπόγγων, τη λεγόμενη σπογγαλιεία.

Το σπογγαλιευτικό κατά το είδος της επιχειρούμενης σπογγαλιείας μπορεί να είναι «καμακατζίδικο» (αλιεία με καμάκι) ή «γκαγκάβα» (αλιεία με γρύπο), ή και «μηχανοκάικο» (αλιεία με σκάφανδρο). Σπογγαλιευτικό όμως χαρακτηρίζεται και το «ντεπόζιτο», ως επί το πλείστον μεγάλη βρατσέρα που συνοδεύει τα μηχανοκάικα ως αποθήκη αλιευμένων προϊόντων, αλλά και ως αναπαυτήριο των πληρωμάτων τις μέρες αργίας ή ως πρόχειρο ακόμη πλωτό νοσοκομείο σε οργανωμένους στολίσκους σφουγγαράδικων.

Παλαιότερα, όταν τα σκάφη αυτά ήταν ιστιοφόρα, έφεραν ως εξαρτισμό (πανιά) τα μεν μηχανοκάικα και τα καμακατζίδικα σακκολαίφη, οι δε γκαγκάβες λατίνι.