Στεροειδές

(Ανακατεύθυνση από Στεροειδή)


Τα στεροειδή αποτελούν μια οικογένεια οργανικών μορίων που απαντώνται στη φύση με ιδιαίτερη κατανομή τεσσάρων κυκλαλκυλιακών δακτυλίων που ενώνονται μεταξύ τους. Προέρχονται από το στεράνιο. Τα στεροειδή έχουν μεγάλο βιοχημικό και ιατρικό ενδιαφέρον. Παραδείγματα στεροειδών αποτελούν η χοληστερίνη και πολλές ορμόνες όπως τα οιστρογόνα, η τεστοστερόνη, η αλδοστερόνη, η προγεστερόνη και η κορτιζόλη.

Αρίθμηση ανθράκων στο στεράνιο

Ο στεροειδής ανθρακικός σκελετός αποτελείται από τέσσερις δακτυλίους που έχουν συνενωθεί, με κάθε δακτύλιο να έχει δύο κοινά άτομα με έναν άλλο. Οι τρεις δακτύλιοι αποτελούνται από έξι άτομα άνθρακα και ο τέταρτος από πέντε.

Τα στεροειδή είναι μέλη μιας μεγάλης ομάδας λιπιδίων που περιλαμβάνει πολλά μόρια που λέγονται ισοπρενοειδή. Όλες αυτές οι ενώσεις περιλαμβάνουν στο μόριό τους μια ή περισσότερες μονάδες που έχουν πέντε άτομα άνθρακα και αποτελούν την ομάδα του ισοπρενίου.