Στη μηχανική, στρέψη προκαλείται σε ένα σώμα όταν ασκείται μια ροπή στον άξονά του[1], που τείνει να τον στρίψει. Μονάδα μέτρησης της στρέψης στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI) είναι το Νιούτον επί μέτρο (N·m). Η στρέψη προκαλεί διατμητικές τάσεις στην επιφάνεια της διατομής[2] του σώματος.

Στρέψη σε ράβδο τετράγωνης διατομής
Διατμητικες τάσεις σε διατομή ορθογώνιου που στρέφεται.
Παραμόρφωση κυλίνδρου υπό στρέψη. Κάθε διατομή στρίβει σε σχέση με την επόμενη.

Η στρέψη συναντάται συχνά σε άξονες μετάδοσης κίνησης, σε κτήρια, στο ανθρώπινο σώμα και αλλού.

Σημειώσεις Επεξεργασία

  1. Η ροπή προκαλείται από αντίθετα ζεύγη δυνάμεων, κάθετα στον άξονα.
  2. Διατομή ονομάζεται η επιφάνεια που είναι κάθετη στον κύριο άξονα.

Πηγές Επεξεργασία

  • Παναγιώτης Α. Βουθούνης Τεχνική μηχανική αντοχή των υλικών, Αθήνα, 1993
  • Γ.Ι. Τσαμασφύρος Μηχανική παραμορφώσιμων σωμάτων Τόμος Ι και ΙΙ, 1990 Εκδόσεις Συμμετρία