Στρατιωτικός Ιατρός είναι στην Ελλάδα, ο ιατρός, μόνιμος αξιωματικός των Ενόπλων Δυνάμεων. Είναι απόφοιτος της Σ.Σ.Α.Σ (Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, πρώην Σ.Ι.Σ - Στρατιωτική Ιατρική Σχολή) με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Φέρει τους βαθμούς των Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και υπηρετεί ως τέτοιος στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία και τα Ιατρεία των Στρατιωτικών Μονάδων, αλλά και σε Διοικητικές θέσεις του Υγειονομικού των Ενόπλων Δυνάμεων. Συχνά, μάλιστα, Στρατιωτικοί Ιατροί των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων υπηρετούν σε Ειρηνευτικές αποστολές Διεθνών Οργανισμών.