Η στυπτηρία (λατ.: potassium alum), ή στύψη, είναι η κοινή ονομασία του διπλού θειϊκού άλατος του καλίου-αργιλίου KAl(SO4)2 .Η μορφή στην οποία είναι γνωστότερη είναι το ένυδρο άλας KAl(SO4)2·12H2O Είναι ένα άλας που κυρίως εξάγεται από το βωξίτη. Χρησιμοποιείται στην βαφική, βυρσοδεψία, ιατρική και χημεία.

Παρουσιάζεται με μορφή μεγάλων κρυστάλλων, διαφανών, χωρίς χρώμα, με γεύση γλυκιά, που σε λίγο γίνεται στυπτική.

Έχει πυκνότητα 1,75 και τήκεται στους 91° C. Διαλύεται λίγο στο κρύο νερό και πολύ στο ζεστό.

Διαλύεται στη γλυκερίνη και είναι αδιάλυτη στο οινόπνευμα.

Όταν θερμανθεί τήκεται στο κρυσταλλικό της νερό στους 91° C, και αν τώρα ψυχτεί μετατρέπεται σε μια μάζα, που μοιάζει σαν γυαλί.

Αν συνεχίσουμε να την θερμαίνουμε πάνω από τους 91° C χάνει το κρυσταλλικό της νερό, γίνεται άνυδρη, διογκώνεται και μετατρέπεται σε μια ελαφριά, σπογγώδη λευκή μάζα, την «κεκαυμένη στυπτηρία».

Χρησιμοποιείται στη βαφική σαν πρόστυμμα, στη βυρσοδεψία, στη χαρτοποιία, στην παρασκευή κόλλας, στη φωτογραφική, σαν αδιαβροχοποιητικό μέσο, στον καθαρισμό του νερού κ.α. Στην ιατρική σαν στυπτικό φάρμακο, αιμοστατικό, απολυμαντικό, για γαργαρισμούς κ.ά.