Συγκαθεδρικός ναός

είδος ναού

Ο συγκαθεδρικός ναός είναι ναός που έχει την ίδια ισχύ και τα ίδια προνόμια με έναν καθεδρικό ναό, αλλά έχει μικρότερη προτεραιότητα. Ο καθεδρικός ναός παραμένει ο κύριος ναός της επισκοπής, ενώ ο συγκαθεδρικός ναός εξισώνεται με τον καθεδρικό.

Ο καθεδρικός ναός του Οστούνι, Συν-Καθεδρικός ναός της Σάντα Μαρία Ασσούντα