Συγκεντρωτική διοίκηση

(Ανακατεύθυνση από Συγκεντρωτισμός)

Η έννοια της συγκεντρωτικής διοίκησης αντιτίθεται με τη διοικητική αποκέντρωση. Η κεντρική διοίκηση βασίζεται στην έννοια της ιεραρχίας στη διοίκηση, δηλαδή την ουσιαστικά ιεραρχική δομή της κεντρικής εκτελεστικής εξουσίας και όλων των επιπέδων διοίκησης. Όλα τα κυρίαρχα κράτη έχουν σε κάποιο βαθμό, μεγαλύτερο ή μικρότερο, κεντρική διοικητική δομή εν σχέση με τις διοικητικές υποενότητες από τις οποίες μπορεί να αποτελούνται, π.χ. τις ομοσπονδίες για ομοσπονδιακά κράτη.

εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία