Συζήτηση προτύπου:Διαστημική αποστολή

Ιδιότητες των wikidata που χρησ. στο πρότυπο

Επεξεργασία
  • εικόνα --> P18
  • COSPAR ID --> P247
  • φορέας --> P137 (NASA, ESA κλπ)
  • όχημα εκτόξευσης --> P375
  • τόπος εκτόξευσης --> P448
  • ημ/νία εκτόξευσης --> P619
Επιστροφή στη σελίδα "Διαστημική αποστολή".