Συκαιβόες

Αρχαία θρακική φυλή

Οι Συκαιβόες (αρχ. ελληνικά Συκαιβόαι) ήταν θρακική φυλή που την ανέφερε ο Πολύαινος στο έβδομο βιβλίο των στρατηγημάτων του.[1]


Πηγές Επεξεργασία

  • Πολυαίνου στρατηγήματα βιβλίο έβδομο
  1. Οι στρατηγοί των Κεβρηνίων και Συκαιβόων, δύο θρακικών φυλών, επελέγησαν μεταξύ των ιερέων της Ήρας. Ο Κοσίγκας, σύμφωνα με την παράδοση της χώρας, εκλέχτηκε για να είναι ο ιερέας και στρατηγός τους, αλλά ο στρατός έφερε αντίρρηση σ 'αυτόν, και αρνήθηκε να τον υπακούσει. Για να καταστείλει το κλίμα της επαναστατικότητας που κυριαρχούσε στο στράτευμα, ο Κοσίγκας έχτισε μια σειρά μεγάλων κλιμάκων, τις οποίες προσέδεσε την μια πάνω στην άλλη. Στη συνέχεια ανακοίνωσε, ότι είχε αποφασίσει να αναρριχηθεί στον ουρανό, με σκοπό την ενημέρωση της Ήρας για την ανυπακοή των Θρακών. Οι Θράκες, οι οποίοι, ως γνωστόν, ήταν ηλίθιοι και γελοίοι, είχαν τρομοκρατηθεί από την ιδέα του προβλεπόμενου ταξιδίου του στρατηγού τους, και την συνακόλουθη οργή του ουρανού. Τον εκλιπαρούσαν να μην πραγματοποιήσει το σχέδιό του, και υποσχέθηκαν με όρκο να τηρούν όλες τις μελλοντικές εντολές του.