Στις πολιτικές επιστήμες, ως συμμετοχή στις εκλογές αναφέρεται ο βαθμός στον οποίον οι ψηφοφόροι ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα. Συνήθως η συμμετοχή υπολογίζεται ως το ποσοστό των προαναφερθέντων σε σχέση με τον συνολικό αριθμό ανθρώπων με δικαίωμα ψήφου. Αντίστοιχα, η αποχή αναφέρεται στο υπολειπόμενο ποσοστό, όσων δηλαδή για οποιοδήποτε λόγο δεν συμμετέχουν.

Ο βαθμός συμμετοχής στις εκλογές, μαζί με τα αίτια που τον καθορίζουν αλλά και τις επιπτώσεις που αυτός έχει στη λειτουργία του πολιτεύματος αλλα και στη κοινωνία γενικότερα, θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά και πολύπλευρα αντικείμενα μελέτης στις πολιτικές επιστήμες.

Είναι γενικά αποδεκτό πως ο βαθμός συμμετοχής σχετίζεται με την υγεία του πολιτεύματος μίας χώρας. Έχει παρατηρηθεί πως όσο η κλίμακα των εκλογών μειώνεται και υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια και διαφάνεια σχετικά με τις θέσεις των υποψηφίων, τότε η συμετοχή αυξάνεται. [1]

Στην Ελλάδα Επεξεργασία

Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια ο βαθμός αποχής στις εκλογές έχει αυξηθεί σημαντικά, κάτι που έχει προκαλέσει σημαντικές αντιπαραθέσεις αλλά και κριτική ως προς τη λειτουργία και τη κατεύθυνση του πολιτεύματος.

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. Michael McDonald and Samuel Popkin. "The Myth of the Vanishing Voter" in American Political Science Review. December 2001. p. 970.