Συνήγορος του Καταναλωτή

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή είναι ανεξάρτητη αρχή με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια που λειτουργεί ως εξωδικαστικός μηχανισμός, εποπτευόμενος από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Ιδρύθηκε στις 23 Δεκεμβρίου 2004 με τον ν.3297/2004 - ΦΕΚ 259/Α/23-12-2004. Στην αρχή υπάγονται οι Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού με έδρα την εκάστοτε Π.Ε.. Η Αρχή δεν αναλαμβάνει υποθέσεις που εκκρεμούν στη δικαιοσύνη. Δρα αυτεπαγγέλτως ή με ενυπόγραφη δήλωση σε διάστημα έως ενός έτους.

Συνήγορος του Καταναλωτή
Γενικές πληροφορίες
Σύσταση23 Δεκεμβρίου 2004, πριν 19 έτη (2004-12-23)
ΔικαιοδοσίαΒουλή των Ελλήνων
ΈδραΛ.Αλεξάνδρας 144, Αθήνα
Συνήγορος του ΚαταναλωτήΛευτέρης Ζαγορίτης
Ιστότοποςwww.synigoroskatanaloti.gr/index.html

Η Αρχή έχει υιοθετήσει τις συστάσεις 98/257/EC και 2001/310/EC.