Ο όρος συναλλαγή προέρχεται από το παραδοσιακό οικονομικό επιστημονικό περιβάλλον και αναφέρεται στη συναλλακτική δραστηριότητα μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσώπων. Συναλλακτική δραστηριότητα είναι η συμφωνία των μερών για ανταλλαγή αγαθών, υπηρεσιών ή χρηματικού αντιτίμου (ή διαφορετικών αγαθών στην αρχική συναλλακτική κοινωνία που πλέον έχει καταργηθεί) για την κάλυψη των αναγκών αμφότερων των μερών.

Οι σύγχρονες συναλλαγές δεν αποτελούν αυτοτελή επιστημονικό κλάδο. Περιέχουν στοιχεία από διάφορους κλάδους της οικονομικής επιστήμης (πολιτική οικονομία, οικονομική των επιχειρήσεων δικαίου) αλλά και της νομικής επιστήμης (κυρίως του εμπορικού δικαίου) και εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο γίνονται στην πράξη οι συναλλαγές.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία