Ο όρος Συνασπισμός σημαίνει κυρίως συνδυασμό πολιτικών ομάδων ή δυνάμεων με προσωρινό συνήθως χαρακτήρα και εξειδικευμένες αντικειμενικές επιδιώξεις. Παρότι ο όρος αυτός χρησιμοποιείται συνηθέστερα για πολιτικά κόμματα με συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές επί κοινοβουλευτικών ή εκλογικών στόχων (σκοπούς) ή ακόμα και σε πολιτικούς σχηματισμούς ενάντια δεδομένης κομματικής γραμμής, ο συνασπισμός μπορεί ν΄ αναφέρεται και σε μια προσωρινή συμμαχία μεταξύ Κρατών για χάρη κοινής δράσης και όχι απαραίτητα μόνο πολεμικής.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία