Συνεταιριστικές φοιτητικές κατοικίες

Οι συνεταιριστικές φοιτητικές κατοικίες (Student Co-op homes) είναι εθνικός συνεταιρισμός που λειτουργεί στο Ηνωμένο Βασίλειο με στόχο την προώθηση, τη διευκόλυνση και τον πολλαπλασιασμό των συνεταιριστικών φοιτητικών κατοικιών στη χώρα.[1] Η δράση τους, διδάσκει στους νέους πώς να διαχειριστούν την ιδιοκτησία τους, να φροντίζουν τα οικονομικά τους και να δουλεύουν συλλογικά. Μέσω αυτού ενδυναμώνει η αυτοπεποίθηση των νέων, τους διδάσκονται δεξιότητες ζωής και γίνεται η εισαγωγή της επόμενης γενιάς στις πρακτικές και τις αρχές του συνεταιρισμού[2].

Λειτουργία Επεξεργασία

Ο συνεταιρισμός οφείλει να καλεί τα μέλη του σε γενική συνέλευση σε διάστημα 6 μηνών από το τέλος του οικονομικού έτους. Αυτή αποτελεί την ετήσια γενική συνέλευση η οποία έχει τις ακόλουθες εργασίες όταν είναι απαραίτητο:

  • παρουσιάζονται τα οικονομικά στοιχεία με παρουσία ελεγκτή, αν είναι απαραίτητο
  • εκλέγεται το διοικητικό συμβούλιο ή ανακοινώνονται τα μέλη του αν είχαν προηγηθεί οι εκλογές πριν την συνέλευση
  • τη διανομή του πλεονάσματος
  • τη διεκπεραίωση οποιασδήποτε άλλης εργασίας συμπεριλαμβάνεται στην ατζέντα της συνέλευσης[1].

Σκοπός Επεξεργασία

Σκοπός τους είναι η εκπλήρωση της συνεταιριστικής λειτουργίας, τηρώντας τους διεθνείς αναγνωρισμένες αξίες και αρχές της συνεταιριστικής ιδιότητας όπως έχουν καθοριστεί από την Διεθνής Συνεταιριστική Συμμαχία[1]. Η κύρια λειτουργία τους είναι

  • η λειτουργία ως ένα μέσο για την απόκτηση ιδιοκτησίας
  • η υποστήριξη των μελών στην απόκτηση πρόσβασης στη στέγαση
  • στήριξη νέων και ήδη υπαρχόντων συνεταιριστικών κατοικιών με εκπαίδευση, παροχή συμβουλών επάνω στην ίδρυση και τη διαχείριση του συνεταιρισμού.

Όραμα Επεξεργασία

Το όραμα τους είναι η δημιουργία ενός κινήματος φοιτητικού οικιστικού συνεταιρισμού που ευδοκιμεί σε σημείο που να περικόπτει την ιδιοκτησία του κερδοσκοπικού ιδιωτικού τομέα της αγοράς. Να ενδυναμώσει τους φοιτητές και να χτίσει μια δυνατή συνεταιριστική οικονομία[3].

Χρηματοδότηση Επεξεργασία

Ο συνεταιρισμός έχει τη δυνατότητα να δανειστεί από τα μέλη του και άλλους με προϋπόθεση ότι το ποσό δεν μπορεί να ξεπερνάει τις £100.000.000. Μπορεί να δεχθεί δωρεές και δάνεια χωρίς επιτόκιο ώστε να εκπληρώσει το σκοπό του αλλά δεν μπορεί να δεχθεί χρήματα σε κατάθεση[1].

Το ενοίκιο που πληρώνει ο φοιτητής χρησιμοποιείται μόνο στην κάλυψη της συντήρησης του σπιτιού ( ενοικίαση, λογαριασμοί, επιδιορθώσεις κτλ.) και όχι προς όφελος των ιδιοκτητών.

Οποιοδήποτε πλεόνασμα προκύπτει επενδύεται εκ νέου στο συνεταιρισμό με τον τρόπο που θα αποφασίσουν τα μέλη. Τυπικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την βελτίωση της απόδοσης της ενέργειας, την ανέγερση θερμοκηπίων ή την μετατροπή κάποιου οικοδομήματος σε κατοικήσιμο χώρο[2].

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 FCA (2019, February). Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014. Rules of Student Co-operative Homes Limited. Ανακτήθηκε στις 19/04/2021 από https://www.studenthomes.coop/wp-content/uploads/2019/10/SCH-rules.pdf
  2. 2,0 2,1 «WHAT IS A STUDENT HOUSING CO-OP?». www.studenthomes.coop. Ανακτήθηκε στις 19 Απριλίου 2021
  3. «ABOUT». www.studenthomes.coop. Ανακτήθηκε στις 19 Απριλίου 2021