Συνθήκη του Βιτέρμπο (1267)

Η Συνθήκη (ή οι Συνθήκες) του Βιτέρμπο ήταν συμφωνίες που έγιναν μεταξύ του Καρόλου Α΄ της Σικελίας και των Βαλδουίνου Β΄ της Κωνσταντινούπολης και Γουλιέλμου Β΄ Βιλλεαρδουίνου, ηγεμόνα του Πριγκιπάτου της Αχαΐας, στις 24 και 27 Μαΐου 1267, με τις οποίες μεταφέρθηκε μεγάλο μέρος των δικαιωμάτων επί της καταλυθείσης Λατινικής Αυτοκρατορίας της Κωνσταντινούπολης από τον Βαλδουίνο στον Κάρολο.