Η Συστηματική, ως μέρος της Βοτανικής και της Ζωολογίας, είναι η επιστήμη όπου καθίσταται εφικτή η όλη θεώρηση και μελέτη του φυτικού και ζωικού βασιλείου. Η Συστηματική πραγματεύεται:

  • Τη διάταξη και ταξινόμηση των φυτών και των ζώων σε διάφορες ομάδες βάσει καθορισμένων χαρακτηριστικών ομοιοτήτων τους. Το σύνολο δε των ομάδων αυτών αποτελεί η συστηματική ταξινόμηση αυτών.
  • Τον καθορισμό της φυσικής συγγένειας των ομάδων αυτών και επομένως της καταγωγής τους.

Δείτε επίσης Επεξεργασία