Η Σχολή της Χίου ήταν μαθηματική σχολή στην αρχαία Ελλάδα με ακμή από το 480 π.Χ έως το 450 π.Χ περίπου.

Οι κύριοι εκπρόσωποι της Σχολής

Επεξεργασία

Η Σχολή της Χίου ήταν μια μαθηματική σχολή που ιδρύθηκε στις αρχές του 5ου αιώνα και διαδέχθηκε τη Σχολή των Πυθαγορείων. Ο επιφανέστερος εκπρόσωπος της σχολής αυτής ήταν ο Ιπποκράτης ο Χίος (~470-400 π.Χ), που ήκμασε γύρω στο 440 π.Χ. Δάσκαλος του ήταν ο Οινοπίδης ο Χίος που ήταν μια γενιά μεγαλύτερος. Επίσης κατά πάσα πιθανότητα ο Αναξαγόρας (500-428 π.Χ) ήταν μέλος της Σχολής.[1]

Το μαθηματικό έργο της Σχολής

Επεξεργασία

Για τη Σχολή της Χίου δεν έχουμε πληροφορίες αν η έδρα της ήταν στη Χίο ή οι εκπρόσωποί της καταγόταν από τη Χίο. Πάντως ήταν το βραχύ μεσοδιάστημα μεταξύ της Σχολής των Πυθαγορείων και της Σχολής των Αθηνών. Η Σχολή δύει και τα ίχνη της χάνονται λίγο μετά το μέσον του 5ου αιώνα κι ενώ λαμβάνει χώρα μια ακμάζουσα γεωμετρική παράδοση, όπου κεντρική θέση κατέχουν τα τρία περίφημα “άλυτα” προβλήματα της αρχαιότητας, ο Διπλασιασμός του κύβου ή Δήλιο πρόβλημα, η Τριχοτόμηση γωνίας και ο Τετραγωνισμός του κύκλου.[2]

Ο Αναξαγόρας ασχολήθηκε με τη γεωμετρία και αναφέρεται σαν ο πρώτος που ασχολήθηκε με το πρόβλημα του τετραγωνισμού του κύκλου.[3]

Ο Οινοπίδης σύμφωνα με τον Πρόκλο ασχολήθηκε με τα μαθηματικά και έλαβε δόξα από αυτά, επίσης, εισηγήθηκε την επιταγή του κανόνα και διαβήτη για τις γεωμετρικές κατασκευές.[4]

Ο Ιπποκράτης αναφέρεται σαν ο πρώτος που ανήγαγε το πρόβλημα του διπλασιασμού του κύβου στο ισοδύναμό του, της παρεμβολής δύο μέσων αναλόγων μεταξύ δύο ευθυγράμμων τμημάτων α και β=2α, έτσι ώστε να ισχύουν οι συνεχείς αναλογίες α/x=x/y=y/2α. Επίσης ο Ιπποκράτης τετραγώνισε μηνίσκους, σύμφωνα με τον Σιμπλίκιο (4ος μ.Χ αιώνας), σε κείμενο που μας διασώζει.[1]

Η ακμή της Σχολής της Χίου δεν είχε μεγάλη διάρκεια και το επιστημονικό κέντρο λίγο μετά το μέσον του 5ου π.Χ αιώνα μετατοπίστηκε στην Αθήνα. Οι τρεις παραπάνω κύριοι εκπρόσωποι της Σχολής της Χίου εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα και συνέχισαν το μαθηματικό τους έργο.

Βιβλιογραφία

Επεξεργασία
  • Σωτήρης Χ. Γκουντουβάς, "Γεωμετρικές Διαδρομές", Αθήνα 2015
  • Σωτήρης Χ. Γκουντουβάς, "Το νόημα της κατασκευής στην πορεία εξέλιξης της Γεωμετρίας", Διπλωματική Διατριβή, ΕΚΠΑ, Αθήνα 2009
  • Πρόκλος ο Διάδοχος, "Σχόλια στο 1ο βιβλίο των Στοιχείων του Ευκλείδη", Λειψία 1897
  • Thomas Heath, "Ιστορία των Ελληνικών Μαθηματικών", ΚΕΠΕΚ, Αθήνα 2001
  • Β. L. Van der Waerden, "Η αφύπνιση της επιστήμης", ΠΕΚ, Ηράκλειο 2003

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. 1,0 1,1 Σ. Χ. Γκουντουβάς (2015), σελ.30-32
  2. Σ. Χ. Γκουντουβάς (2015), σελ.30-32 & Van der Waerden (2003), σελ. 146-147
  3. Σ. Χ. Γκουντουβάς (2015), σελ.130
  4. Σ. Χ. Γκουντουβάς (2015), σελ.30