Το συρραφόσωμα (spliceosome) αποτελεί ένα σύμπλοκο το οποίο περιέχει πολλές διαφορετικές ριβονουκλεοπρωτεϊνες (που η κάθε μία περιέχει ένα μικρό μόριο RNA και πολλές πρωτεϊνες) και εμπλέκεται στη διαδικασία απομάκρυνσης των εσωνίων από τα ευκαρυωτικά προ-mRNA μόρια (Συναρμογή). Είναι μία εξαιρετικά πολύπλοκη δομή, ικανή να απομακρύνει εσώνια και να συνενώνει διαδοχικά εξώνια, σχηματίζοντας έτσι το ώριμο μόριο mRNA. Σημειώνεται ότι, στα σημεία της συρραφής υπάρχουν ορισμένες συντηρημένες βάσεις, ενώ το εσώνιο απομακρύνεται υπό τη μορφή δομής βρόγχου. Τα εσώνια που απομακρύνονται αποικοδομούνται από το κύτταρο.

ΒιβλιογραφίαΕπεξεργασία

  • Michael T. Madigan, John M. Martinko, Jack Parker, Βιολογία των μικροοργανισμών, σελ.223, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης