Το σωματικό θέατρο είναι ένα είδος θεατρικής παράστασης που περιλαμβάνει την αφήγηση κυρίως μέσω της σωματικής κίνησης και όχι (τόσο) μέσα από το κείμενο. Οι ερμηνευτές επικοινωνούν μέσα από διάφορες χειρονομίες του σώματος, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του σώματος για την απεικόνιση συναισθημάτων.

Βιβλιογραφικές αναφορέςΕπεξεργασία