Σύστημα διεύθυνσης


Σύστημα διεύθυνσης ονομάζουμε το σύνολο των μερών, συνδέσμων κτλ. που επιτρέπουν σε κάθε όχημα να ακολουθήσει την επιθυμητή πορεία. Εξαίρεση είναι το τραίνο, στο οποίο την λειτουργία αυτή την επιτυγχάνουν οι σιδηροτροχιές, σε συνδυασμό με διακόπτες.

Στην πιο συμβατική του διαμόρφωση, το σύστημα διεύθυνσης περιλαμβάνει το τιμόνι, τους μπροστινούς τροχούς τον άξονα του τιμονιού που τα διασυνδέει καθώς και ένα σημείο κεντρικού ελέγχου.