Για άλλα άτομα με το ίδιο όνομα, δείτε: Σώστρατος.


Ο Σώστρατος ήταν ήρωας της ελληνικής μυθολογίας, φίλος του Ηρακλή.

Ήταν Αχαιός από την αρχαία πόλη Δύμη. Όπως μας αναφέρει ο Παυσανίας όταν πέρασε από την Δύμη , στην άκρη της δημοσίας οδού υπήρχε ο τάφος του Σώστρατου τον οποίο είχε φτιάξει ο ίδιος ο Ηρακλής για να τιμήσει τον φίλο του. Στον τάφο του υπήρχε στήλη με την μορφή του Ηρακλή στην οποία οι Δυμαίοι πρόσφεραν θυσίες. [1]

Σύγχρονοι συγγραφείς και αρχαιολόγοι τον ταυτίζουν με τον Πολύστρατο, ήρωα της Δύμης που είχε βοηθήσει τον Ηρακλή στον πόλεμο κατά του Ηλείου βασιλιά Αυγεία και είχε σκοτωθεί εκεί. Σε αρχαιολογικές ανασκαφές βρέθηκε στήλη ίδια με αυτή που περιγράφει ο Παυσανίας ότι υπήρχε στον τάφο του Σώστρατου αλλά με το όνομα Πολύστρατος.[2]


ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

  1. ὀλίγον δὲ πρὸ τοῦ ἄστεώς ἐστι τοῦ Δυμαίων ἐν δεξιᾷ τῆς ὁδοῦ τάφος Σωστράτου· μειράκιον δὲ ἦν τῶν ἐπιχωρίων, γενέσθαι δὲ Ἡρακλέους ἐρώμενόν φασιν αὐτόν, καὶ - ἀποθανεῖν γὰρ τὸν Σώστρατον Ἡρακλέους ἔτι ὄντος μετὰ ἀνθρώπων - οὕτως οἱ τὸν Ἡρακλέα τό τε μνῆμα αὐτὸν εἶναι τὸν ποιήσαντα καὶ ἀπαρχὰς ἀπὸ τῶν ἐν τῇ κεφαλῇ τριχῶν δοῦναι. ἐπίθημα δὲ καὶ ἐς ἐμὲ ἔτι στήλη τε ἦν ἐπὶ τοῦ χώματος καὶ Ἡρακλῆς ἐπειργασμένος· ἐλέγετο δὲ ὡς οἱ ἐπιχώριοι καὶ ἐναγίζουσι τῷ Σωστράτῳ. Παυσανίας Αχαϊκά
  2. Κώστα Τριανταφύλλου, Ιστορικό λεξικό των Πατρών, 3η έκδοσης, 1995