Για άλλες χρήσεις, δείτε: Τάξη (αποσαφήνιση).

Τάξη είναι η αναγκαία συνθήκη σε μια διάταξη (σχέδιο πόλης ή κτιρίου, γραπτός ή προφορικός λόγος, μουσικό κομμάτι κλπ) ώστε να μπορεί να γίνεται αντιληπτή η συνολική της δομή αλλά και οι λεπτομέρειες της δομής που έχουν σημαντικό ρόλο στη διάταξη αυτή. Η τάξη δίνει την αίσθηση της ιεράρχησης της σημαντικότητας στη δομή, καθώς αυτή διακλαδίζεται. Κάνει δυνατή την εστίαση σε ομοιότητες και διαφορές, σε πράγματα που ταιριάζουν και διαφέρουν. Βοηθά στη συνολική κατανόηση ενός συστήματος μέσω μιας «εικόνας» που τα περιττά δεν περιλαμβάνονται, τα απαραίτητα δεν παραλείπονται και τα μη κυρίαρχα χαρακτηριστικά παραμένουν δευτερεύοντα.[1]

Πηγές - ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

  1. Rudolf Arnheim (2003). «i». Εντροπία και τέχνη. University Studio Press. σελ. 15. ISBN 960-12-1209-4.