Τηλεφωνική γραμμή ή ένα κύκλωμα με σκοπό την παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας και διαδικτύου. Συνήθως, η τηλεφωνική συσκευή συνδέεται με ένα καλώδιο στο δίκτυο. Κάθε γραμμή φέρει έναν ξεχωριστό τηλεφωνικό αριθμό