Τοιχογραφία είναι η ζωγραφική που γίνεται πάνω σε τοίχο ή οροφή. Οι σπηλαιογραφίες αποτελούν τα παλαιότερα δείγματα αυτής της ζωγραφικής. Η τεχνική της νωπογραφίας είναι η πιο συνηθισμένη τεχνική που εφαρμόστηκε στις τοιχογραφίες από την αρχαιότητα και η οποία αναπτύχθηκε πολύ κατά την Αναγέννηση. Έχουν χρησιμοποιηθεί και χρησιμοποιούνται όμως και άλλες, όπως η τέμπερα, το λάδι, τα ακρυλικά, κ.ά. Η τοιχογραφία, σε σύγκριση με έναν πίνακα ή μία εικόνα, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της αρχιτεκτονικής ενός κτιρίου ή ναού στον οποίο έχει ζωγραφιστεί.[1]

Η Τουλούζη συνεργάζεται με την εθνική άμυνα, Ζαν Αντρέ Ριξέν (1897). Λεπτομέρεια από την τοιχογραφία της οροφής του Καπιτωλίου της Τουλούζης.

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. National Geographic - Η μεγάλη μαθητική εγκυκλοπαίδεια, τόμος 23. Αθήνα: Τέσσερα Πι. 2010–2011. σελ. 159.