Τοιχογραφία είναι η ζωγραφική που γίνεται πάνω σε τοίχο ή οροφή. Οι σπηλαιογραφίες αποτελούν τα παλιά δείγματα αυτής της ζωγραφικής. Η τεχνική της νωπογραφίας είναι η πιο συνηθισμένη τεχνική που εφαρμόστηκε στις τοιχογραφίες από την αρχαιότητα και αναπτύχθηκε πολύ κατά την αναγέννηση. Έχουν χρησιμοποιηθεί και χρησιμοποιούνται όμως και άλλες, όπως η τέμπερα, το λάδι, τα ακρυλικά κ.ά. Η τοιχογραφία, σε σύγκριση με έναν πίνακα ή μία εικόνα, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της αρχιτεκτονικής ενός κτιρίου ή ναού στον οποίο έχει ζωγραφιστεί.[1]

Salle des illustres. Le Capitole

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

  1. National Geographic - Η μεγάλη μαθητική εγκυκλοπαίδεια, τόμος 23. Αθήνα: Τέσσερα Πι. 2010–2011. σελ. 159.