Τοπικό διαμέρισμα Εμπορείου Θήρας

Το Τοπικό Διαμέρισμα Εμπορείου είναι τοπικό διαμέρισμα του Δήμου Θήρας, το οποίο περιλαμβάνει τα χωριά Εμπορείο, Άγιος Γεώργιος, Εξωμύτης και Περίσσα.

Σύμφωνα με την απογραφή του 2001 έχει συνολικά 2.465 κατοίκους.

Ιστορικά Στοιχεία Επεξεργασία

Κατά την απογραφή του 1928, η περιοχή του Εμπορείου είχε 1.119 κατοίκους.