Με την ονομασία τουρκοτέλι (τούρκος + τέλος, φόρος) φέρονταν ο φόρος που απέδιδαν οι Έλληνες νησιώτες του Αιγαίου, και ειδικότερα των Κυκλάδων, από τις αρχές του 16ου αιώνα στους Φράγκους προκειμένου εκείνοι να τους καταβάλουν στους Τούρκους πειρατές προς αποφυγή καταδρομών, ληστειών και εξανδραποδισμών.
Το τουρκοτέλι τελικά έπαψε να καταβάλλεται από της κατάληψης των νήσων από τους Τούρκους όπου ο οθωμανικός στόλος ανέλαβε την υπεράσπισή τους έναντι των πάσης προέλευσης πειρατών, Γάλλων, Αλγερινών, Μανιατών, κ.λπ.

Ιστορικά το τουρκοτέλι είναι το αντίστοιχο του ντάνιγκελτ, (Danegelt), τον δανικό φόρο των μεσαιωνικών Άγγλων που καταβαλλόταν για την προστασία τους από τους Βίκινγκς.