Το τούβλο είναι ένας τεχνητός λίθος με διάφορες διαστάσεις και σχήματα που χρησιμοποιείται, από τους αρχαίους χρόνους αλλά και σήμερα, στην οικοδομή. Τα τούβλα κατασκευάζονται από άργιλο κυρίως και άλλα υλικά. Για την κατασκευή τους ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: Η πρώτη ύλη καθαρίζεται, ζυμώνεται με το νερό από ειδικούς κυλίνδρους, μπαίνει σε καλούπια ή πρέσες και παίρνει διάφορα σχήματα, ψήνεται στον ήλιο ή σε καμίνια ή σε θαλάμους ηλεκτρικούς.

Δύο τύποι τούβλων: δωδεκάοπο και εξάοπο

Κατηγορίες Επεξεργασία

 
«Πλίθρες», ενταγμένες στην οικιακή δόμηση (Ιτέα Φωκίδας, 2019)

Ανάλογα με τα υλικά, τον τρόπο κατασκευής και χρήσης τους διακρίνονται σε:

 1. ωμόπλινθους (όταν στεγνώνουν στον ήλιο),
 2. οπτόπλινθους (όταν ψήνονται σε θαλάμους ή καμίνια),
 3. πλίνθους οδοστρωσίας,
 4. πυρίμαχους, που χρησιμοποιούνται για επενδύσεις λεβήτων,
 5. πλίνθους από ασβεστοκονίαμα,
 6. ασβεστοπυριτικούς,
 7. ασβεστοσκωριακούς,
 8. ασβεστοκισσηριακούς,
 9. πλίνθους πορσελάνης,
 10. πλίνθους τσιμέντου.
 11. πλίνθους χώματος («πλίθρες»[1])

Στην κατηγορία των τούβλων ανήκουν τα κεραμίδια (καμπύλα και επίπεδα) που χρησιμοποιούνται για κάλυψη οικοδομών, καθώς και διάφοροι σωλήνες, καπνοδόχοι και διακοσμητικά αργιλώδη πλακάκια. Τα τούβλα ως οικοδομικό υλικό χρησιμοποιούνται συνήθως σε σχήμα παραλληλεπίπεδου. Επίσης κατασκευάζονται πλίνθοι διάφορων σχημάτων για ειδικές κατασκευές. Στις οικοδομές χρησιμοποιούνται διάτρητα τούβλα παραλληλεπίπεδα, που είναι εύχρηστα, ελαφρά στη μεταφορά τους, ανθεκτικά, προσφέρουν ικανοποιητική αντίσταση στις καταπονήσεις και απομονώνουν τη θερμότητα και τον ήχο λόγω των στρωμάτων αέρα που περικλείουν.

Παραπομπές Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία