Οι Τριακονταετείς Σπονδές ήταν μια ειρήνη που υπογράφτηκε ανάμεσα στην Αθήνα και τη Σπάρτη το 445 π.Χ. και σηματοδότησε το τέλος του Πρώτου Πελοποννησιακού πολέμου που είχε αρχίσει το 460 π.Χ. Ονομάστηκε η ειρήνη Τριακονταετείς Σπονδές γιατί θα κρατούσε 30 χρόνια, ως το 415 π.Χ. δηλαδή. Μερικοί όροι της ειρήνης ήταν η διαιτησία σε διαφορές μεταξύ των Αθηναίων και των Σπαρτιατών. Ένας άλλος όρος ήταν ότι καμιά από τις δύο δυνάμεις δεν θα δέχεται σύμμαχο άλλο. Επίσης η Αθήνα έχανε τις κτήσεις της στη Νισαία. Η ειρήνη όμως διήρκεσε μόλις 15 χρόνια γιατί οι Αθηναίοι επιτέθηκαν στην Ποτίδαια. Έτσι οι Τριακονταετείς Σπονδές διασπάστηκαν και το επόμενο έτος (431 π.Χ.) ξεκίνησε ο Πελοποννησιακός πόλεμος.

Σύνδεσμοι Επεξεργασία

Αρχαία Ιστορία