Τυροθρισίνη

χημική ένωση

Η τυροθρικίνη αποτελεί ένα μείγμα αντιβιοτικών, το οποίο απομονώθηκε από το βακτήριο του Bacillus brevis από τον Ρενέ Ντυμπό, στα τέλη της δεκαετίας του 1930. Αργότερα φάνηκε από τον Ντυμπό και τον Ρόλιν Χότσκις να είναι ένα μείγμα από δύο διαφορετικά αντιβιοτικά: της γραμικιδίνης και της τυροκιδίνης[1].

Η γραμικιδίνη και η τυροκιδίνη είναι σύντομα πολυπεπτίδια που διαταράσσουν τις κυτταρικές μεμβράνες ορισμένων, κυρίως gram-θετικών βακτηρίων. Η τυροθρικίνη και συστατικά αντιβιοτικά είναι πολύ τοξικά για να ληφθούν εσωτερικά, αλλά μερικές φορές χρησιμοποιούνται ως τοπικά αντιβιοτικά.

Η τυροθρικίνη, και τα αντιβιοτικά που την απαρτίζουν, ανήκουν στην φαρμακολογικά σχετική ομάδα των πολυπεπτιδικών αντιβιοτικών, συμπεριλαμβανομένης της κολιστίνης, της πολυμυξίνης Β και της βακιτρακίνης. Δεν υπάρχει διασταυρούμενη ανθεκτικότητα σε αυτούς τους τρεις παράγοντες.


Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. Hotchkiss, Rollin and Dubos, Rene, "Bactericidal fractions from an aerobic sporulating bacillus", Journal of Biological Chemistry 136, 803, 1940. Retrieved March 19, 2019