Το τύμπανο πέδης (φρένου) ή ταμπούρο είναι ένα μηχανικό κυλινδρικό εξάρτημα, οριζόντιας μηχανικής διάταξης, μικρού μήκους και διάφορης διαμέτρου, στερεωμένο άλλοτε σε πλήμνη τροχού, ή σε έλικτρο (τύμπανο περιέλιξης), ή συνηθέστερα αποτελώντας ενιαία κατασκευή με τροχό ή έλικτρο.

Στην κυλινδρική επιφάνεια αυτού (άτρακτο) εφαρμόζουν ειδικές μεταλλικές σιαγόνες (στεφάνες μεταβλητής διαμέτρου) που φέρουν εσωτερική επένδυση με υλικό υψηλού συντελεστή τριβής προκειμένου να επιτύχουν την πέδηση του περιστρεφόμενου τυμπάνου. Η λειτουργία αυτών γίνεται είτε με χειροκίνητο μοχλό (λεβιέ), είτε με κοχλιωτούς διακόπτες (κοινώς βάνες).

Συνηθέστερο υλικό κατασκευής των τυμπάνων πέδησης είναι κράμα χυτοσιδήρου, των δε σιαγόνων ο χάλυβας. Σε χρήση τύμπανα πέδησης φέρονται σε βαρούλκα αγκυρών πλοίων και σκαφών, σε οικοδομικά αναβατόρια, και σε άλλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Η χρήση τους σε σύστημα πέδησης οχημάτων ιδιωτικής χρήσης σήμερα έχει εκτοπισθεί από τα δισκόφρενα, ενώ για βαρέα οχήματα συνεχίζει να υφίσταται, αλλά σήμερα έχει ήδη ξεκινήσει η αντικατασταση τους από τα δισκόφρενα.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να αποδίδεται κατά τη λίπανση των μερών της μηχανικής εγκατάστασης, όταν σ΄ αυτή φέρονται τύμπανα πέδης. Τα τύμπανα πέδης δεν λιπαίνονται. Κατά διαστήματα θα πρέπει να ελέγχεται η κατάσταση του εσωτερικά επενδυτικού υλικού των σιαγόνων, οι οποίες μπορεί να βάφονται για προστασία μόνο εξωτερικά.

  • "Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica" τομ.58ος, σελ.289.