Υβρίδιο είναι το αποτέλεσμα της διασταύρωσης δύο γενετικά ανόμοιων ατόμων, τα οποία όμως εκφράζουν κάποιο κοινό χαρακτηριστικό με διαφορετικό τρόπο. Πιο συγκεκριμένα, αφορά την ανάμειξη μέσω εγγενούς αναπαραγωγής δύο ζώων ή φυτών από διαφορετικές ράτσες, ποικιλίες, είδη ή γένη.

Υβρίδιο λιονταριού και τίγρεως

Στις αγροτικές καλλιέργειες, αγρότες και γεωπόνοι χρησιμοποιούν τον όρο για τις διαφορετικές ποικιλίες του ίδιου είδους (π.χ. καλαμπόκι) που συνήθως έχουν δημιουργηθεί με τεχνητό τρόπο για να παραγάγουν μεγαλύτερες ποσότητες ή πιο ανθεκτικά φυτά, υπάρχουν ωστόσο παραδείγματα υβριδίων που έχουν δημιουργηθεί με φυσικό τρόπο.

Δείτε επίσης Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία